Smidesarbete

Vi utför mindre smidesarbeten med argonsvets.