(0)

Sponsring

Policy för sponsring

Vad är sponsring?

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta. Den sponsrade ger vissa förmåner eller tjänster till sponsorn och får som motprestation kontanta medel, varor eller tjänster.

Vad är syftet med sponsring?

Sponsring är en del av vår marknadskommunikation med syfte att stärka vårt varumärke, skapa affärer samt bidra till att de övergripande målen nås. Den ska vara till nytta för företaget, kunderna och/eller medarbetarna.

Sponsringens starkaste egenskap är att den möjliggör en association till ett sammanhang som vi som sponsor vill förknippas med. Den här associationen ska med bästa insatser kommuniceras till målgruppen med mål att förstärka varumärket och företagets möjlighet till givande affärsrelationer.

Verksamheter som vi inte sponsrar

Vi sponsrar inte verksamhet som kan anses som kontroversiell, riskbetonad eller som har politiskt eller religiöst budskap. Inte heller verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat vis integritetskränkande för någon individ.

Sponsringsprojekt

Företagets affärsidé, övergripande affärs- samt marknadsmål styr våra val av sponsringsprojekt samt de målgrupper som vi önskar kommunicera budskap till. Potentiella målgrupper är:

Kriterier:

Aktiviteterna/evenemangen ska vara publika och vända sig till allmänheten. Sponsringens storlek bestäms utifrån:

Individuell idrott

Vad gäller individuell idrott har vi valt att stödja Nätverket Österlen för deras satsning på ungdomar som elit satsar på sin individuella idrott.

Återbetalning

Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska eventuell utbetald sponsring återbetalas. Samma gäller även för föreningar och organisationer som upphör med sin verksamhet under pågående avtalsperiod.

Ansökan om sponsring

Ansökan genom e-post skickas till info@platpaosterlen.se. Ansökan ska innehålla vilken verksamhet/förening ansökan avser samt en beskrivning hur föreningen/evenemanget uppfyller kriterier ovan.